Gegevensbescherming & Viaplay

Wij waarderen uw vertrouwen in ons.

1. Introductie

Viaplay is een dienst die wordt verleend door Viaplay Group Sweden AB, geregistreerd onder het nummer 556304-7041 ("Viaplay Group") met adres Box 171 04, 104 62 Stockholm, Zweden. Viaplay Group is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze privacyverklaring (hierna deze of de "Privacyverklaring") en zal uw persoonsgegevens gebruiken zoals hieronder is beschreven. U kunt uw rechten uitoefenen door gebruik te maken van de contactgegevens in paragraaf 8 hieronder.

Uw recht op privacy staat voorop bij alles wat wij doen. Ons doel is om u te voorzien van de beste streaming service met voor u op maat gemaakte en gepersonaliseerde content. Daarvoor moeten wij uw persoonsgegevens te verwerken. Deze Privacyverklaring legt op een transparante wijze uit hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan, gebruiken en delen.

Deze Privacyverklaring is op u van toepassing, indien u bij Viaplay een account aanmaakt, hiervan gebruikt maakt, onze websites en applicaties bezoekt, deelneemt aan enquêtes, wedstrijden en gebruikersgroepen, u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of anderszins als u met ons communiceert via social media of gebruik maakt van een van onze andere kanalen.

Wij raden u aan deze Privacyverklaring aandachtig te lezen. Indien u vragen heeft omtrent hetgeen in deze Privacyverklaring wordt gesteld of anderszins met betrekking tot ons privacybeleid of het gebruik van cookies en andere technologieën, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen via de contactgegevens in paragraaf 8 van deze Privacyverklaring. Voor alle vragen of ondersteuning met betrekking tot de diensten van Viaplay, verwijzen u graag naar help.viaplay.com/nl of onze klantenservice.

1.1. Minderjarigen

U moet minstens 18 jaar oud zijn om een Viaplay account aan te maken. Wij richten ons met onze marketing niet bewust op minderjarigen en verzamelen ook niet bewust persoonsgegevens van minderjarigen. Minderjarigen mogen alleen gebruik maken van Viaplay onder begeleiding en toezicht en met goedkeuring van een ouder of voogd. Ouders of voogden wordt sterk aanbevolen om alvorens hun kind gebruik te laten maken van Viaplay, eerst een ‘kinderprofiel’ in te stellen dat ervoor zorgt dat ongepaste content voor minderjarigen wordt uitgefilterd.

1.2. Diensten, apparaten en links van derde partijen

Wij willen u er graag op attenderen dat wij in voorkomende gevallen niet de enige zijn die uw persoonsgegevens verwerken, indien u gebruikt maakt van de content van Viaplay. Als u bijvoorbeeld gebruikt maakt van Viaplay op uw game console of smart TV dan kan degene die u deze diensten/producten aanbiedt, uw persoonsgegevens verwerken als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke, zonder dat dit enig verband houdt met hetgeen in deze Privacyverklaring is opgenomen. Hetzelfde geldt als u op een link klikt die naar de website van een derde partij leidt. In deze gevallen is het privacybeleid van deze andere partij ook op u van toepassing. Indien u ervoor kiest om via een derde partij (zoals bijvoorbeeld Apple Tv etc.) gebruik te maken van Viaplay dan kan ook aan u worden gevraagd om bepaalde persoonsgegevens met of van een dergelijke derde partij te delen. U ontvangt vooraf informatie over het mogelijk delen van uw persoonsgegevens. Meer informatie over derde partijen die toegang hebben tot uw persoonsgegevens vindt u in paragraaf 3.

2. Hoe verwerken wij uw persoonsgegevens?

In deze paragraaf wordt toegelicht hoe wij uw persoonsgegevens verwerken om Viaplay en gerelateerde relevante ervaringen, diensten, aanbiedingen te kunnen verstrekken en om onze diensten te kunnen verbeteren. 

Onder persoonsgegevens wordt alle informatie verstaan die direct of indirect met u in verband kan worden gebracht. Het kan dus gaan om uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, creditcard gegevens, IP-adres, kijkgeschiedenis en informatie omtrent interesses en voorkeuren. 

2.1. Welke persoonsgegevens verwerken wij en hoe verzamelen we deze?

We verzamelen uw persoonsgegevens op verschillende manieren: 

2.1.1. Informatie die u rechtstreeks aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u Viaplay gebruikt, communiceert met onze klantenservice, of wanneer u deelneemt aan een wedstrijd of een enquête. 

 • naam, e-mailadres, telefoonnummer, woonadres, geboortedatum of leeftijd, betaalgegevens (zie paragraaf 2.2.6 hieronder) en andere door u verstrekte informatie, indien u een gebruikersprofiel aanmaakt of deze vervolgens wijzigt;
 • correspondentie, indien u contact met ons opneemt (waaronder de opnames van telefoongesprekken, e-mails en chatgesprekken)
 • e-mailadres, woonadres of telefoonnummer wanneer u zich aanmeldt om onze marketingcommunicatie te ontvangen; 
 • informatie die door u wordt verstrekt, indien u deelneemt aan een wedstrijd; 
 • gebruikersinformatie waarvan u heeft aangegeven dat deze met ons mag worden gedeeld, zoals bijvoorbeeld ratings, reviews en de beantwoording van enquêtes;
 • gegevens die gerelateerd zijn aan uw social media account wanneer u content van Viaplay deelt of contact met ons opneemt via social media (houd er rekening mee dat het privacybeleid van de desbetreffende aanbieder van social media eveneens van toepassing is, indien u gebruik maakt van uw social media account); en
 • gebruikersnaam en wachtwoord.

2.1.2. Gegevens die worden gegenereerd wanneer u Viaplay gebruikt

Terwijl u geniet van de content op Viaplay, verzamelen en verwerken wij gegevens over uw gebruik van onze diensten. 

De verzamelde gegevens worden onder andere verwerkt op basis van uw gedrag en zijn gekoppeld aan uw gebruikersprofiel zodat wij u vervolgens een gepersonaliseerde ervaring kunnen bieden. U kunt altijd extra gebruikersprofielen aanmaken om een op maat gemaakt profiel te creëren voor elke persoon binnen uw huishouden die Viaplay gebruikt (houd er rekening mee dat iedereen met toegang tot uw account toegang heeft tot alle gebruikersprofielen). 

Bovendien kan, afhankelijk van uw cookie-instellingen, uw surfgedrag op onze platforms tijdens het uitloggen ook aan u worden gekoppeld en worden gebruikt om u een gepersonaliseerde ervaring te bieden zodra u inlogt (zie verder paragraaf 2.2.1 hieronder).

De gegevens die via het gebruik van Viaplay worden verzameld, betreffen

 • informatie over het gedrag van uw gebruikersprofiel, zoals kijkgedrag, streaminggeschiedenis, content in "Mijn lijst", waar een gebruikersprofiel een stream heeft verlaten (de functionaliteit die "verder kijken" wordt genoemd) en hoe het gebruikersprofiel door de dienst navigeert;
 • land van verblijf (het land waar u zich heeft aangemeld) en locatie (het land van waaruit u toegang heeft tot de content);
 • andere gegevens over uw bezoeken op Viaplay platforms die zijn verzameld via cookies of soortgelijke technologieën. Bepaalde cookies die op een Viaplay-platform worden gebruikt, kunnen worden gebruikt voor marketingdoeleinden (zie paragraaf 2.2.3 voor meer informatie over Marketing en lees hier over hoe wij cookies gebruiken); en 
 • beperkte informatie over uw social media-account, zoals uw e-mailadres en wanneer u Viaplay-content deelt op uw social media. 

2.1.3. Gegevens die wij delen of verkrijgen uit externe bronnen 

In bepaalde gevallen delen of verkrijgen wij persoonsgegevens uit andere bronnen. Het delen van dergelijke gegevens is noodzakelijk, hetzij voor ons, hetzij voor de delende partij. Bijvoorbeeld:

 • Wij delen gegevens binnen onze groep van ondernemingen om onze bedrijfsdoeleinden te bereiken en om de marketing van onze diensten mogelijk te maken, in overeenstemming met de wettelijke vereisten; 
 • Wij delen informatie met en ontvangen informatie van de betalingsdienstaanbieders die u in staat stellen te betalen voor uw abonnement of voor producten/diensten die u koopt of huurt via Viaplay;
 • Het kan zijn dat wij informatie moeten delen en ontvangen om u toegang te verlenen tot Viaplay via een van onze business partners, distributeurs en andere derde partijen waar Viaplay is geïntegreerd;
 • indien wij een gerechtvaardigd belang hebben bij het verzamelen van dergelijke informatie, bijvoorbeeld in het geval van een juridisch geschil dat ons direct of indirect aangaat, kunnen wij informatie verkrijgen van een overheidsinstantie. 
 • We delen of openbaren niet-persoonlijke gegevens, zoals geaggregeerde informatie zoals het totale aantal advertentie-interacties en online conversies, met advertentieplatforms om de impact van de digitale marketingcampagnes van Viaplay te begrijpen.

2.2. Voor welke doelen gebruiken wij uw persoonsgegevens en welke verwerkingsgrondslag wordt daarbij gebruikt?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, allemaal gericht op het u kunnen aanbieden van Viaplay. Elk doel is verbonden aan een zogenaamde verwerkingsgrondslag, waarop wij een beroep doen om uw persoonsgegevens rechtmatig te mogen verwerken. Een verwerkingsgrondslag kan zijn de uitvoering van een overeenkomst, wat betekent dat de verwerking door ons wordt uitgevoerd om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen aan u, die bijvoorbeeld ontstaan wanneer u onze Voorwaarden accepteert. Wij kunnen ook een gerechtvaardigd belang als verwerkingsgrondslag gebruiken. Dit betekent dat onze reden om persoonsgegevens te verwerken zwaarder weegt dan de eventuele beperkingen van uw privacyrechten. In zo’n geval maken wij vooraf altijd een belangenafweging om ervoor te zorgen dat wij de eventuele gevolgen voor uw privacy in verhouding tot het belang in kwestie hebben overwogen en afgewogen. Hierbij gaan wij na wat noodzakelijk is en wat redelijkerwijs van u mag worden verwacht, maar ook hoe wij eventuele gevolgen voor uw privacyrechten tot een minimum kunnen beperken, bijvoorbeeld door uw gegevens waar mogelijk altijd te pseudonimiseren. Indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen dan kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in paragraaf 8. In bepaalde gevallen kunnen wij u ook om toestemming vragen om uw gegevens te gebruiken. Als toestemming de verwerkingsgrondslag is, dan krijgt u altijd de mogelijkheid om uw toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan. Ten slotte kunnen wij in bepaalde gevallen wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te verwerken.

Hieronder vindt u de verschillende doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken, met inbegrip van de toepasselijke verwerkingsgrondslag voor de desbetreffende verwerking.

2.2.1. Terbeschikkingstelling van Viaplay 

Wij verwerken uw persoonsgegevens om Viaplay te kunnen beheren en u te kunnen aanbieden waaronder om:

 • u te kunnen identificeren als klant en/of gebruiker;
 • u een rekening te sturen voor de diensten waarvan u gebruik maakt (facturen en betalingen beheren) en terugkomende abonnementsbetalingen te faciliteren;
 • de technische functionaliteit van Viaplay te kunnen garanderen; 
 • u op maat gemaakte en gepersonaliseerde content aan te bieden op basis van uw kijk- en surfgedrag en andere informatie die u ons verstrekt (lees hier meer over personalisering);
 • klantenservice te verlenen;
 • gebreken en uw klachten te behandelen; en
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten.

Verwerkingsgrondslag: de uitvoering van de overeenkomst en gerechtvaardigd belang

2.2.2. Verbetering van Viaplay 

Wij verwerken uw persoonsgegevens, waaronder informatie over de manier waarop u Viaplay gebruikt, om onze diensten te ontwikkelen en te verbeteren, bijvoorbeeld door: 

 • het samenstellen van statistieken voor analytische doeleinden op basis van verschillende soorten gegevens, zoals kijkgedrag, bijvoorbeeld om te zien welke content succesvol is binnen de desbetreffende dienst en welke niet, welke functies kunnen worden verbeterd en hoe de navigatie binnen de desbetreffende dienst gebruiksvriendelijker kan worden gemaakt; 
 • u in staat te stellen feedback te geven via verschillende klantenenquêtes (soms gebaseerd op uw kijk- en gebruikersgedrag binnen Viaplay) om de hiervoor genoemde redenen, maar ook om ervoor te zorgen dat wij aan de verwachtingen van onze klanten kunnen voldoen en de klanttevredenheid kunnen blijven verhogen; en 
 • het begrijpen, diagnosticeren en oplossen van problemen in onze diensten.

Bovendien kunnen wij, afhankelijk van uw cookie-instellingen, gegevens die verband houden met uw uitlogervaring ook gebruiken om A/B- en andere websitetests uit te voeren, als onderdeel van onze inspanningen om de inhoud van onze website te verbeteren en te begrijpen wat het beste werkt voor onze bezoekers.

In de meeste gevallen worden de gegevens geanalyseerd op basis van gepseudonimiseerde gegevens die gescheiden zijn van uw klantenaccount.

Verwerkingsgrondslag: gerechtvaardigd belang en toestemming.

2.2.3. Marketing 

Wij kunnen uw e-mailadres, huisadres of telefoonnummer gebruiken met als doel u aanbiedingen, nieuws en aanbevelingen etc. te kunnen verstrekken om onze diensten, of, indien u daar specifiek mee heeft ingestemd, de diensten van onze partners te vermarkten. Wij kunnen u voorzien van gepersonaliseerde marketing op basis van uw kijkgedrag en de manier waarop u onze diensten heeft gebruikt, om zo aanbiedingen die voor u interessant kunnen zijn beter op u af te stemmen. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken wanneer u ervoor kiest om deel te nemen aan onze marketingcampagnes, bijvoorbeeld in verband met ons Refer-a-Friend-raamwerk of iets soortgelijks.

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief zonder dat u een Viaplay account heeft, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming voor het doel om u deze nieuwsbrief te verstrekken. Indien u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven zoals hierboven beschreven. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt voor digitale marketingdoeleinden, onder meer om segmenten en focusgroepen te creëren of om u gerichte reclame te sturen op social media en digitale advertentieruimtes, op basis van ons gerechtvaardigd belang of de toepasselijke toestemmingsvereisten. Meer informatie over de toestemmingsvereisten omtrent ons gebruik van cookies, vindt u in ons cookiebeleid.

Verwerkingsrondslag: gerechtvaardigd belang of, indien vereist door de toepasselijke nationale wetgeving toestemming.

2.2.4. Communicatie met u 

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer wij met u communiceren, zoals wanneer u contact met ons opneemt voor vragen per telefoon, e-mail en social media chat of wanneer u deelneemt aan enquêtes, wedstrijden of gebruikstesten. Dergelijke communicatie kan worden geregistreerd en opgeslagen voor opleidingsdoeleinden, om onze communicatie te kunnen verbeteren, de kwaliteit te kunnen waarborgen en te kunnen documenteren wat er met u is overeengekomen. Houd er rekening mee dat als u met ons communiceert via social media, het privacybeleid van de aanbieder van social media dan ook van toepassing is. 

Onze klantenservice is uitbesteed aan professionals, wat betekent dat uw persoonsgegevens door een andere partij, maar namens ons, zullen worden verwerkt wanneer u met ons communiceert. Wij hebben er contractueel voor gezorgd dat uw persoonsgegevens door hen zullen worden verwerkt overeenkomstig onze instructies en op dezelfde wijze als wanneer wij de klantenservice zelf zouden verzorgen. Voor meer informatie over met wie wij uw persoonsgegevens kunnen delen, zie paragraaf 3. 

Verwerkingsgrond: gerechtvaardigd belang en de uitvoering van de overeenkomst.

2.2.5. Het voorkomen van inbreuken op de beveiliging en misbruik van onze diensten en het uitoefenen van rechten ter vaststelling of uitvoering van wettelijke rechten of ter verdediging in juridische geschillen

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de veiligheid van al onze diensten te kunnen waarborgen en om diverse vormen van onwettig gebruik of gebruik dat anderszins in strijd is met onze voorwaarden op te sporen of te voorkomen. Wij verwerken ook gegevens om misbruik te voorkomen, alsmede om fraude, virusaanvallen, auteursrechtschending etc. op te sporen en te voorkomen. Wij kunnen ook persoonsgegevens verwerken om onze rechten uit te kunnen oefenen ter vaststelling of uitvoering van wettelijke rechten of ter verdediging van een rechtsvordering voor een rechtelijke instantie of enig andere autoriteit. Voor deze doeleinden kunnen wij officiële documenten opvragen en delen hiervan gebruiken. 

Verwerkingsgrondslag: gerechtvaardigd belang en de uitvoering van de overeenkomst.

2.2.6. Het verwerken van betalingsgegevens voor omschreven doeleinden 

Wij slaan de volgende creditcardgegevens op:

 • de eerste zes en de laatste vier cijfers van uw kaartnummer om u te kunnen helpen als u uw gebruikersnaam bent vergeten; 
 • vervaldatum om u herinneringen te sturen wanneer uw betaalkaart bijna vervalt en als u de creditcard moet updaten binnen de diensten van Viaplay;
 • kaart alias om te identificeren of deze kaart door een andere rekening is gebruikt;
 • het land van afgifte dat om redenen van overdraagbaarheid wordt gebruikt om uw land van herkomst te bevestigen; en
 • kaarttype en de laatste vier cijfers van uw kaartnummer zodat u kunt nagaan welke van uw creditcards is geregistreerd.

Uw betalingsgegevens worden rechtstreeks verwerkt door onze betalingsaanbieders die als verwerkingsverantwoordelijken worden beschouwd met betrekking tot uw persoonsgegevens en die deze verwerken volgens hun eigen toepasselijke privacybeleid, met als doel u te laten betalen voor onze diensten en content.

Verwerkingsgrondslag: gerechtvaardigd belang en wettelijke verplichting

2.2.7. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en verzoeken van rechtelijke instanties/autoriteiten

Wij verwerken uw persoonsgegevens ook als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van onze administratieplicht of om te voldoen aan verzoeken van rechtelijke instanties en andere autoriteiten.

Verwerkingsgrondslag: een wettelijke verplichting. 

3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

In bepaalde gevallen is het nodig dat wij uw persoonsgegevens delen om de verwerkingsdoelen te bereiken waarvoor wij ze hebben verzameld. Zo kunnen wij uw persoonlijke gegevens bijvoorbeeld delen met:

 • elke onderneming binnen onze groep van ondernemingen, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden en voor de ontwikkeling van nieuwe of de verbetering van bestaande diensten;
 • externe partners en leveranciers, zowel binnen als buiten de EU/EER (zie paragraaf 5), bijvoorbeeld om te helpen bij klantenenquêtes, marketingactiviteiten, analyses en statistieken, klantencommunicatie, de levering van IT- en andere infrastructuur, de krediet- en betalingstransacties te beheren, onze eigendommen en rechten te beschermen, de veiligheid van onze klanten en werknemers te waarborgen;
 • partners, indien u deelneemt aan enquêtes of wedstrijden binnen onze diensten;
 • ontvangers, indien wet- en regelgeving of officiële besluiten dit vereisen, zoals bijvoorbeeld om aan handhavingsautoriteiten of gegevensbeschermingsautoriteiten medewerking te verlenen in juridische procedures (met betrekking tot bevelschriften, rechterlijke bevelen of dagvaardingen); 
 • potentiële kopers van onze onderneming in het geval wij onze onderneming willen verkopen of onderhandelen om onze onderneming te verkopen aan een koper of potentiële koper. Wij zullen u altijd informeren voordat uw gegevens worden overgedragen aan een koper of indien een andere privacyverklaring op u van toepassing wordt verklaard; en
 • derde partijen die hun cookiebestanden of plug-ins op onze website plaatsen, waardoor zij specifieke informatie kunnen verzamelen over uw gebruik van de website en diensten (meer informatie hierover vindt u in ons Cookiebeleid).

4. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zo lang als nodig is voor de specifieke doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of zoals vereist door de Nederlandse wet- en regelgeving, waarna ze worden verwijderd of volledig geanonimiseerd. In deze paragraaf leest u meer over onze verschillende bewaartermijnen, die hieronder nader worden toegelicht. Wij wijzen u erop dat persoonsgegevens ook na de onderstaande bewaartermijnen kunnen worden verwerkt, indien wij de gegevens noodzakelijk achten ter vaststelling of uitvoering van wettelijke rechten of ter verdediging van rechtsvorderingen voor een rechtelijke instantie of enig andere autoriteit. In dat geval worden de desbetreffende persoonsgegevens onmiddellijk verwijderd, nadat een juridisch geschil definitief is beslecht of de klacht volledig is afgehandeld.

 • Gegevens die worden verzameld in het kader van uw gebruik van Viaplay.
  • Gegevens met betrekking tot uw account: hieronder vallen onder andere uw accountgegevens, zoals inloggegevens, informatie over de op Viaplay afgenomen diensten en content en gebruikers- en kijkgedrag. Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de duur van uw account. Als u vraagt om uw account te verwijderen of uw account wordt verwijderd als gevolg van inactiviteit van uw kant (zie de details hieronder met betrekking tot inactiviteit) worden uw persoonlijke gegevens geanonimiseerd of verwijderd. 
  • Gegevens met betrekking tot crash logs en bestanden: wij verwerken gegevens over fouten en crashes van de diensten om de technische functionaliteit van Viaplay te waarborgen. De gegevens worden verwerkt voor een periode van 3 maanden vanaf de datum waarop deze zijn verzameld.  
  • Gegevens over transacties en aankopen: wij verwerken gegevens over transacties met betrekking tot uw account en die zijn verricht in verband met aankopen via Viaplay gedurende een periode van 10 jaar na de transactiedatum. 
 • Gegevens die worden verzameld om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en handhavingsverzoeken.
  Indien wij uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of handhavingsverzoeken, bijvoorbeeld in verband met de boekhouding, het versturen van facturen of het verlenen van medewerking aan wettelijke handhavingsverzoeken, bevelschriften, huiszoekingsbevelen of dagvaardingen, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken gedurende een periode die in de toepasselijke wet- en regelgeving wordt gespecificeerd.
 • Gegevens die worden verzameld via de klantenservice of andere communicatie met u. 
  Wij verwerken persoonsgegevens die zijn verzameld bij het beantwoorden van uw vragen, klachten en verzoeken, met inbegrip van gegevens in berichten die naar ons zijn verzonden, gedurende de periode die nodig is om te reageren op de vraag, de klacht of het verzoek, maar niet langer dan gedurende een periode van 3 jaar, in het geval van logboeken en tekstdialogen en gedurende een periode van 1 maand, in het geval van spraakopnamen. Indien een bepaald bericht bewijsmateriaal vormt of kan vormen in een juridische procedure voor een rechtelijke instantie of enig andere autoriteit, dan kunnen wij dergelijke berichten en de daarin vervatte persoonsgegevens bewaren totdat een dergelijke procedure definitief is beëindigd.
 • Gegevens die worden verzameld uit enquêtes waaraan u deelneemt. 
  Wij verwerken informatie die wij van u ontvangen wanneer u heeft deelgenomen aan een enquête, inclusief uw antwoorden op vragen in verschillende enquêtes met betrekking tot de diensten die door Viaplay worden verzonden, voor de duur van uw account of zoals per specifiek geval is aangegeven afhankelijk van de desbetreffende enquête.
 • Gegevens die worden verzameld wanneer u aan wedstrijden deelneemt.
  Wij verwerken de over u verzamelde gegevens wanneer u aan een wedstrijd hebt deelgenomen nog gedurende een periode van 6 maanden na afloop van de wedstrijd.
 • Gegevens die worden verzameld wanneer u deelneemt aan testen omtrent de gebruiksvriendelijkheid van onze diensten.
  Wij verwerken de over u verzamelde gegevens wanneer u heeft deelgenomen aan een test omtrent de gebruiksvriendelijkheid van onze diensten, gedurende een periode van 12 maanden na afloop van de test.
 • Gegevens die worden verwerkt voor directe marketing doeleinden. 
  Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken met het oog op directe marketing, zullen wij de gegevens bewaren totdat u vraagt om van marketing te worden uitgesloten of bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking.
 • Gegevens die worden verzameld via cookies of andere technologieën.
  Wij slaan persoonsgegevens van gebruikers van onze diensten en websitegebruikers (niet-ingelogde gebruikers) op in cookiebestanden voor een periode die overeenkomt met de levensduur van specifieke cookiebestanden die op uw apparaten zijn opgeslagen. Details over hoe wij cookies gebruiken, vindt u hier.

Als u inactief bent geweest op onze diensten voor een periode van 48 maanden, zullen wij uw account en de daarin opgenomen persoonlijke gegevens verwijderen zoals beschreven in deze paragraaf. U wordt als inactief beschouwd als u gedurende de voorgeschreven periode geen content (zoals bijvoorbeeld een film, pay-per-view) heeft gekocht, niet heeft ingelogd of Viaplay of uw account op geen enkele wijze heeft gebruikt, noch direct, noch via een van onze partners. Let op: als u de rechten op een film of andere content heeft gekocht, blijft uw account actief zolang de licentieperiode geldig is.

5. Doorgifte naar landen buiten de EU/EER

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met partners, leveranciers en onderaannemers die buiten de EU/EER gevestigd zijn. Buiten de EU/EER bevinden de ontvangers van uw persoonsgegevens zich onder meer in Oekraïne en de VS. Uw gegevens worden opgeslagen op servers binnen de EU/EER, maar kunnen op gereguleerde wijze worden ingezien door onze leveranciers in de genoemde landen.

In dergelijke gevallen nemen wij speciale maatregelen door middel van het uitvoeren van gedetailleerde effectbeoordelingen met betrekking tot de doorgifte van persoonsgegevens. Indien persoonsgegevens worden doorgegeven aan een land dat niet door de Europese Commissie is erkend als een land dat een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens waarborgt (de lijst kan hier gevonden), passen wij passende contractuele, technische en organisatorische maatregelen toe naast, indien van toepassing, de door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen (u kunt een exemplaar hiervan verkrijgen door met ons contact op te nemen via de contactgegevens in paragraaf 8). 

6. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij beschermen uw persoonsgegevens door middel van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen die wij ook opleggen aan de leveranciers op wie wij een beroep doen voor de uitvoering van onze activiteiten. Wij hanteren een streng beleid inzake onder meer retentie, informatiebeveiliging, toegangsrechten en scholen ons personeel regelmatig bij over deze kwesties.

Alle betalingstransacties worden gecodeerd met behulp van algemeen erkende technologieën in de sector en zijn onderworpen aan de veiligheidsnormen van de PCI Security Standards Council.

Uw account wordt onder meer beschermd door uw wachtwoord. Wij raden u aan dit regelmatig te wijzigen en niet hetzelfde wachtwoord te gebruiken dat u ook voor andere accounts en toepassingen hanteert. 

7. Uw rechten

U heeft de volgende rechten die u ten opzichte van ons kunt uitoefenen (indien u hiervan wenst gebruik te maken, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in paragraaf 8):

 • recht van inzage – een recht om bevestiging en informatie te verkrijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens; 
 • recht op rectificatie – een recht om onjuiste informatie te laten corrigeren;
 • recht op gegevenswissing – een recht om onder bepaalde omstandigheden gegevens te laten verwijderen;
 • recht op beperking van verwerking – een recht om beperking van de verwerking betreffende persoonsgegevens te verzoeken, indien u bijvoorbeeld bezwaar maakt tegen de juistheid van de gegevens;
 • recht van bezwaar – een recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde belangen, zoals marketing;
 • recht op gegevensoverdraagbaarheid – een recht om te eisen dat persoonsgegevens die bij ons zijn verzameld over te brengen naar een andere partij (dit recht is beperkt tot gegevens die door u aan ons zijn verstrekt); en
 • recht om uw toestemming in te trekken – indien de verwerking op uw toestemming is gebaseerd, kunt u die toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan.

Indien u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens niet in overeenstemming is met de wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, verzoeken wij u ons daarvan in kennis te stellen, zodat wij de zaak kunnen onderzoeken. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats of van uw plaats waar u werkzaam bent.

De contactgegevens van de Nederlandse toezichthoudende autoriteit zijn: 

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ DEN HAAG

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Onze belangrijkste toezichthoudende autoriteit is de Zweedse autoriteit voor gegevensbescherming (meer informatie vindt u hier).

8. Contact

Indien u één van uw rechten wenst uit te oefenen zoals beschreven in paragraaf 7 of de ondersteuning van onze klantenservice nodig heeft, dan kunt u contact opnemen via privacy@viaplay.com.

Als u vragen, opmerkingen of zorgen heeft over deze Privacyverklaring of over de wijze waarop wij persoonsgegevens werken, dan nodigen wij u uit om contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (FG) via het volgende e-mailadres: dpo@viaplaygroup.com.

9. Het wijzigen van deze Privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen als wij dat nodig achten. Mochten er belangrijke wijzigingen zijn in de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan zullen wij u op een passende manier informeren voordat de wijzigingen van kracht worden, bijvoorbeeld door u een e-mail te sturen of door u een duidelijke kennisgeving te sturen wanneer u Viaplay bezoekt. Wij raden u aan dergelijke informatie zorgvuldig te lezen en uzelf op de hoogte te houden door deze Privacyverklaring regelmatig te bezoeken. 

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt in 01.02.2024.

Wij willen u graag bedanken dat u de tijd heeft genomen om deze Privacyverklaring te lezen! Meer informatie over de inspanningen van Viaplay Group op het gebied van privacy verwijzen vindt u hier