Herroepingsrecht

U heeft het recht uw abonnement binnen veertien (14) dagen na het afnemen van uw abonnement te annuleren. Als u uw abonnement annuleert, heeft u recht op restitutie van de betaalde Abonnementsvergoeding. Echter, als het abonnement is aangevangen gedurende deze annuleringstermijn n.a.v. uw uitdrukkelijke verzoek hebben wij het recht om een aftrek toe te passen voor de dagen dat u toegang heeft gehad tot Viaplay, berekend vanaf de eerste keer dat u inlogde op Viaplay tijdens het lopende abonnement. De aftrek per dag wordt berekend door de Abonnementsvergoeding te delen door dertig (30). Bijvoorbeeld, als u drie (3) dagen gebruik heeft gemaakt van Viaplay, zullen wij deze drie (3) dagen in mindering brengen op het totale bedrag dat u aan terugbetaling zult ontvangen.

U heeft ook het recht om Eenmalige Betalingen te annuleren binnen veertien (14) dagen nadat u deze heeft aangeschaft. Echter, u verliest dit recht op annulering zodra u start met het bekijken van de content, hetgeen betekent dat u dan geen recht heeft op restitutie van uw Eenmalige Betaling.

U kunt uw recht op annulering (ook wel genaamd het herroepingsrecht) uitoefenen door contact op te nemen met onze klantenservice. U kunt ook gebruik maken van het door de ACM (Autoriteit Consument & Markt) opgestelde modelformulier voor herroeping.

Op de website van de ACM vindt u ook meer informatie over het herroepingsrecht en over de wet inzake overeenkomsten op afstand.