Community

Community
Wanneer wordt vermoed dat zijn universitair diploma niet echt zou zijn, moet advocaat en plannetjesman Jeff Winger opnieuw naar school, waar hij met tegenzin de leider wordt van enkele buitenbeentjes onder zijn medestudenten.