mr.-mercedes
Een demente moordenaar stuurt lugubere brieven naar een ex-agent, waardoor deze gedwongen wordt een mogelijk misdadige kruistocht te ondernemen om te voorkomen dat de moordenaar opnieuw kan toeslaan.