mr.-mercedes
mr.-mercedes

Mr. Mercedes

7.8DetectivedramaThrillers201718 jr

Een demente moordenaar stuurt lugubere brieven naar een ex-agent, waardoor deze gedwongen wordt een mogelijk misdadige kruistocht te ondernemen om te voorkomen dat de moordenaar opnieuw kan toeslaan.