those-who-kill
those-who-kill

Those Who Kill

7.1Thrillers201115 jr

DCI Katrine Ries Jensen en de slimme forensisch psychiater Thomas Schaeffer zijn gespecialiseerd in het identificeren van seriemoordenaars die geen traditionele gedragspatronen van asociale individuen vertonen.